baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  24-06-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  36
 
Lista wersji:
  24-06-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 60
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 22 czerwca 2022 r.
znak R.0201.74.2022

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok


Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/07/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się plan rzeczowo-finansowy Politechniki Krakowskiej na 2022 rok, w którym zaplanowane przychody działalności operacyjnej wynoszą 360.164,6 tys. zł., koszty działalności operacyjnej wynoszą 359.738,9 tys. zł. Na działalności operacyjnej zaplanowano zysk w wysokości 425,7 tys. zł. Po uwzględnieniu planowanych przychodów i kosztów finansowych oraz podatku dochodowego plan zamyka się zyskiem netto w wysokości 414,7 tys. zł.
§ 2
W planie rzeczowo-finansowym PK na rok 2022 tworzy się odpis na własny fundusz na stypendia w wysokości 20% planowanego zysku, tj. 82,9 tys. zł.
§ 3
Plan rzeczowo-finansowy PK jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia i jest publikowany w Serwisie Informacyjnym Pracowników, w dziale tematycznym „Prawo”, w zakładce „Regulaminy”.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022