baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  19-10-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  506
 
Lista wersji:
  19-10-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 81
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 października 2022 r.
znak R.0201.102.2022

w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej


Na podstawie § 2 pkt 8 Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PK nr 78 z dnia 14 października 2022 r., zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się na okres do 31 grudnia 2024 r. Komisję Antymobbingową w składzie:
1) dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK – przewodnicząca,
2) dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK,
3) dr inż. Marek Dudzik,
4) mgr Marek Górski,
5) dr inż. Dariusz Mierzwiński,
6) dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK,
7) mgr Anna Ristic-Malec,
8) dr hab. inż. Teresa Stryszewska, prof. PK,
9) dr inż. Monika Szlapa,
10) mgr inż. Roman Walusiak,
11) mgr Maciej Zając.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pgłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  07-06-2023