baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  17-11-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1319
 
Lista wersji:
  17-11-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 94
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 listopada 2022 r.
znak R.0201.118.2022

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 5 Rektora PK z 17 stycznia 2017 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej, z późn. zm., w § 5 dodaje się ust. 3 o treści:
3. W korespondencji prowadzonej za pomocą służbowych kont pocztowych umieszcza się informację o klauzuli RODO, poprzez zawarcie w stopce maila, sporządzonej zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej PK, następującego tekstu:

"RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej, w BIP"

wraz z odnośnikiem do klauzuli informacyjnej umieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej, w zakładce Ochrona danych osobowych”.
§ 2
Tekst jednolity zarządzenia w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  03-02-2023