baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  17-11-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  367
 
Lista wersji:
  17-11-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 96
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 listopada 2022 r.
znak R.0201.120.2022

w sprawie zmian w składzie Komisji Antymobbingowej


Na podstawie § 2 pkt 8 Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PK nr 78 z dnia 14 października 2022 r., zarządza się, co następuje:
§ 1
W składzie Komisji Antymobbingowej, powołanej Zarządzeniem nr 81 Rektora PK z dnia 19 października 2022 r., dokonuje się następujących zmian:
1) odwołuje się dr inż. Marka Dudzika,
2) powołuje się dr inż. Annę Romańską.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  07-06-2023