baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  24-01-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  247
 
Lista wersji:
  24-01-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 2
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 23 stycznia 2023 r.
znak R.0201.2.2023

w sprawie zmian w składzie Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej


Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej będącego załącznikiem do uchwały nr 28/n/04/2022 z 27 kwietnia 2022 r., zarządza się, co następuje:
§ 1
W składzie Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej, powołanej Zarządzeniem nr 8 Rektora PK z dnia 25 stycznia 2021 r., z późn. zm. dokonuje się następujących zmian:
1) odwołuje się mgr inż. Klaudię Dymek,
2) powołuje się mgr inż. Jakuba Zielonkę
§ 2
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-03-2023