baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  24-01-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  290
 
Lista wersji:
  24-01-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 3
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 23 stycznia 2023 r.
znak R.0201.3.2023

w sprawie zmian w składzie Rektorskiej Komisji
ds. Inwestycji i Remontów


Na podstawie § 14 ust. 8 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
W składzie Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów, powołanej Zarządzeniem nr 139 Rektora PK z dnia 18 grudnia 2020 r. z późn. zm. dokonuje się następującej zmiany:
1) odwołuje się mgr inż. Mariye Myradovą,
2) powołuje się mgr inż. Paulinę Ormaniec.
§ 2
Niniejsze zarządzenie chodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  21-09-2023