baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  06-04-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  350
 
Lista wersji:
  06-04-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 28
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 4 kwietnia 2023 r.
znak R.0201.34.2023

w sprawie zasad weryfikacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu upoważniających do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się:
1) Zasady weryfikacji zagranicznych dokumentów upoważniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Zasady weryfikacji zagranicznych dokumentów upoważniających do podjęcia studiów drugiego stopnia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Zasady przeprowadzenia procedury weryfikacji uznawalności dokumentów upoważniających do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad podejmowania i odbywania studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi znajdują się w Zarządzeniu nr 68 Rektora PK z dnia 11 października 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej znajdują się w Uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej nr 65/n/09/2022 z dnia 28 września 2022 r.
3. Szczegółowe informacje dotyczące warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia osób posiadających obywatelstwo polskie określają uchwały Senatu PK podejmowane na dany rok akademicki.
§ 3
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

z upoważnienia pełniącego obowiązki Rektora PK
Prorektor ds. nauki
prof. dr hab inż. Dariusz Bogdał

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023