baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  27-04-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  141
 
Lista wersji:
  27-04-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 kwietnia 2023 r.
nr 36/d/04/2023

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 czerwca 2022 r. nr 48/d/06/2022 w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2026/27


Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) postanawia się, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 48/d/06/2022 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2026/27 w części I tabeli dodaje się wiersze 18-22 w brzmieniu:

18 Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice - fizyka techniczna
- nanotechnologie i nanomateriały
19 Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice - fizyka techniczna
- nanotechnologie i nanomateriały
20 Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska - fizyka techniczna
- energetyka
- geoinformatyka
- infrastruktura komunalna
- inżynieria i gospodarka wodna
- inżynieria środowiska
- nanotechnologie i nanomateriały
- odnawialne źródła energii
21 Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce - fizyka techniczna
- geoinformatyka
- informatyka
- nanotechnologie i nanomateriały
22 Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości - fizyka techniczna
- energetyka
- geoinformatyka
- informatyka
- infrastruktura komunalna
- inżynieria i gospodarka wodna
- inżynieria środowiska
- nanotechnologie i nanomateriały
- odnawialne źródła energii
§ 2
Tekst jednolity załącznika do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 48/d/06/2022 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2026/27, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023