baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  09-05-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  718
 
Lista wersji:
  09-05-2023 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 36
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 8 maja 2023 r.
znak R.0201.42.2023

w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2023/24


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§ 1
Niniejsze zarządzenie dotyczy liczby miejsc dla osób przyjmowanych na studia w trybie przewidzianym w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. przez rekrutację.
§ 2
Ustala się liczbę miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2023/24, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Rektor Politechniki Krakowskiej lub Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby miejsc na pierwszym roku studiów na wniosek dziekana właściwego wydziału, w zależności od potrzeb i możliwości wydziału. Wniosek należy złożyć przed ogłoszeniem przez wydziałową komisję rekrutacyjną listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pełniący obowiązki Rektora PK
dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK

Załącznik
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023