baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  24-05-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  441
 
Lista wersji:
  24-05-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 maja 2023 r.
nr 39/d/05/2023

w sprawie ustalenia programu studiów kierunku matematyka stosowana prowadzonego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) i § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r. z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej z 24 kwietnia 2023 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się program kierunku studiów matematyka stosowana studia stacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny, prowadzonego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1, jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Program studiów, o którym mowa w § 1, jest obowiązujący dla cykli kształcenia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024