baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  01-06-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  2126
 
Lista wersji:
  01-06-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 45
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 31 maja 2023 r.
znak R.0201.52.2023

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742), § 74 ust. 2 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz § 1 ust. 3 Zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia studentów Politechniki Krakowskiej będących obywatelami polskimi, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 23 Rektora PK z 24 maja 2019 r. z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się opłaty za świadczone przez Politechnikę Krakowską usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2023 r.

z upoważnienia Rektora PK
Prorektor ds. Ogólnych
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK
Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024