baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  31-07-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  280
 
Lista wersji:
  31-07-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 62
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 31 lipca 2023 r.
znak R.0201.71.2023

dotyczące zmiany Zarządzenia nr 114 Rektora PK z 28 października 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 114 Rektora PK z 28 października 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Wzory dokumentów stosowane do dokumentowania studiów podyplomowych określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia będą stosowane od 1 października 2023 r.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024