baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  13-09-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  278
 
Lista wersji:
  13-09-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 65
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 12 września 2023 r.
znak R.0201.75.2023

w sprawie powołania Zespołu ds. BIM


Na podstawie § 14 ust. 8 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/0/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki powołuje się Zespół ds. BIM w składzie:
1) mgr inż. arch. Tomasz Malec – przewodniczący zespołu,
2) dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK (Prorektor ds. Ogólnych),
3) mgr inż. Tomasz Matera (Dyrektor Techniczny),
4) dr inż. Dariusz Żelasko (Dyrektor IT),
5) dr inż. Jacek Magiera (WIL),
6) mgr inż. Łukasz Sołtysek (WIEiK),
7) dr inż. Cezary Toś (WIŚiE),
8) dr inż. arch. Rafał Zieliński (WA),
9) mgr inż. Ireneusz Żmuda (WIŚiE).
2. Zespół powołuje się na okres do 25 lutego 2024 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-09-2023