baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  26-10-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  5068
 
Lista wersji:
  26-10-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 października 2023 r.
nr 72/d/10/2023

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 28 czerwca 2023 r. nr 49/d/06/2023 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w roku akademickim 2024/25


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 28 czerwca 2023 r. nr 49/d/06/2023 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w roku akademickim 2024/25 (lista zmian)
§ 2
Tekst jednolity uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 28 czerwca 2023 r. nr 49/d/06/2023w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w roku akademickim 2024/25, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024