baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  13-11-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  228
 
Lista wersji:
  13-11-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 83
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 10 listopada 2023 r.
znak R.0201.98.2023

w sprawie zmian w rektorskich komisjach


Na podstawie § 14 ust. 8 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm., postanawia się, co następuje:
§ 1
1. W składzie Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów dokonuje się następujących zmian:
1) funkcję przewodniczącego przestaje pełnić mgr inż. Andrzej Herod,
2) powołuje się:
a) dr hab. inż. arch. Tomasza Kapeckiego, prof. PK (Przewodniczący),
b) mgr inż. Jakuba Rudolfa (Sekretarz),
c) mgr inż. Marka Popczyka (WIEiK),
d) dr inż. Andrzeja Osaka (KZ NSZZ „Solidarność”),
3) odwołuje się:
a) dr inż. Grzegorza Pędraka (WIEiK)
b) dr inż. Wiesława Jakubasa (KZ NSZZ „Solidarność”),
4) w składzie Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów z tytułu zajmowania swoich stanowisk członkami są Kanclerz PK i Dyrektor Techniczny PK.
2. W składzie Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich dokonuje się następujących zmian:
1) odwołuje się mgr inż. Krzysztofa Lisa (KZ NSZZ „Solidarność”),
2) powołuje się dr inż. Ryszarda Masłowskiego (KZ NSZZ „Solidarność”).
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023