baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  13-11-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  266
 
Lista wersji:
  13-11-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 84
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 10 listopada 2023 r.
znak R.0201.99.2023

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Mikropoświadczeń


Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm. zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Powołuję dr Grzegorza Gancarzewicza do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Mikropoświadczeń na okres do 30 września 2024 r.
2. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za utworzenie, administrację, działanie i rozwój systemu mikropoświadczeń.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023