baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  13-11-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  262
 
Lista wersji:
  13-11-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 85
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 10 listopada 2023 r.
znak R.0201.100.2023

w sprawie powołania Zespołu ds. Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza


Na podstawie § 14 ust. 8 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm., postanawia się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Zespół ds. Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w składzie:
1) dr inż. Dariusz Mierzwiński – przewodniczący,
2) dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK (WIŚiE),
3) dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (WIL),
4) dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK (WIiTCh),
5) dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK (WM),
6) dr inż. arch. Anna Porębska (WA),
7) prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec (WIMiF),
8) dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK (WIiT),
9) dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK (WIEiK).
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023