baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  30-11-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  379
 
Lista wersji:
  30-11-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 91
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 listopada 2023 r.
znak R.0201.106.2023

w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia, ewidencji, finansowania, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej wraz z zasadami finansowania Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady tworzenia, ewidencji, finansowania, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej wraz z zasadami finansowania Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 30 Rektora PK z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Zasad finansowania działalności samorządu i uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej, z późniejszymi zmianami,
2) Zarządzenie nr 73 Rektora PK z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia, ewidencji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
Załącznik
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024