baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  26-01-2024
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  258
 
Lista wersji:
  26-01-2024 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 10
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 25 stycznia 2024 r.
znak R.0201.10.2024

w sprawie wysokości opłat za miejsca w domach studenckich Politechniki Krakowskiej w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2024 r.


Na podstawie art. 95 ust. 2 oraz art. 211 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2024 r. wysokość opłat za miejsca w domach studenckich Politechniki Krakowskiej pozostaje na takim samym poziomie jak określono w ust. 15 Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2023/2024, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 46 Rektora PK z dnia 7 czerwca 2023 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024