baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  27-03-2024
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  173
 
Lista wersji:
  27-03-2024 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 marca 2024 r.
nr 24/p/03/2024

w sprawie opiniowania potencjalnego kandydata na Rektora Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 5 załącznika nr 4 do Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r. z późn. zm., postanawia się, co następuje:
§ 1
Senat Politechniki Krakowskiej pozytywnie opiniuje kandydaturę prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaraty na Rektora Politechniki Krakowskiej w kadencji 2024-2028.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024