baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  27-03-2024
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  59
 
Lista wersji:
  27-03-2024 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 marca 2024 r.
nr 26/d/03/2024

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe prowadzonych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) i § 73 ust. 2 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r. z późn. zm., w związku z wnioskiem Dyrektora Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej z 16 lutego 2024 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się program studiów podyplomowych prowadzonych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej Logistyka i transport drogowy oraz procedury celne i podatkowe, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Program studiów, o którym mowa w § 1, jest obowiązujący dla cykli kształcenia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024