baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  10-04-2008
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  52846
 
Lista wersji:
  10-04-2008 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 11
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 7 kwietnia 2008 r.
znak R.0201-30/08

w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009


Na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 20 Rektora PK z dnia 25 kwietnia 2006 r., zarządzam co następuje:
§ 1.
Semestr zimowy dla studentów wszystkich rodzajów studiów trwać będzie 1
od 1 października 2008 r. do 15 lutego 2009 r.
w tym:
1. okresy zajęć szkolnych:
od 1 października do 30 października 2008 r.
od 3 listopada do 9 listopada 2008 r.
od 12 listopada do 22 grudnia 2008 r.
od 3 stycznia do 27 stycznia 2009 r.
2. przerwy okolicznościowe:
od 31 października do 2 listopada 2008 r.
od 10 listopada do 11 listopada 2008 r.
3. przerwa świąteczna:
od 23 grudnia 2008 r. do 2 stycznia 2009 r.
4. zimowa sesja egzaminacyjna (łącznie z egzaminami poprawkowymi):
od 28 stycznia do 15 lutego 2009 r.
5. wakacje zimowe dla studentów wszystkich rodzajów studiów:
od 16 lutego do 22 lutego 2009 r.
6. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia semestru zimowego dla wszystkich studentów, z wyjątkiem studentów semestru dyplomowego
15 lutego 2009 r.
2) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z dokonaniem rejestracji studentów studiów stacjonarnych na semestr letni
20 lutego 2009 r.
3) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z dokonaniem rejestracji studentów studiów niestacjonarnych na semestr letni
1 marca 2009 r.
4) zaliczenia semestru dyplomowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odpowiadający terminowi składania prac dyplomowych.
§ 2.
Semestr letni dla wszystkich rodzajów studiów (z wyjątkiem studentów wymienionych w § 3) trwać będzie
od 23 lutego do 20 września 2009 r.
w tym:
1. okresy zajęć szkolnych:
od 23 lutego do 8 kwietnia 2009 r.
od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2009 r.
od 4 maja do 14 czerwca 2009 r.
2. przerwa świąteczna:
od 9 do 14 kwietnia 2009 r.
3. przerwa okolicznościowa:
od 1 do 3 maja 2009 r.
4. rajd Politechniki Krakowskiej:
od 1 do 3 maja 2009 r.
5. letnia sesja egzaminacyjna (nie dotyczy studentów wymienionych w § 3):
od 15 czerwca do 3 lipca 2009 r.
6. praktyki programowe dla studentów studiów stacjonarnych (z zastrzeżeniem, iż terminy praktyk nie mogą kolidować z terminami egzaminów w sesji):
od 4 lipca do 20 września 2009 r.
7. wakacje letnie dla studentów wszystkich rodzajów studiów (z wyjątkiem studentów wymienionych w § 3):
od 4 lipca do 31 sierpnia 2009 r.
8. jesienna sesja egzaminacyjna:
od 1 do 20 września 2009 r.
9. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia roku akademickiego 2008/2009 dla wszystkich studentów, z wyjątkiem studentów semestru dyplomowego
20 września 2009 r.
2) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z końcem roku akademickiego 2008/09 oraz dokonaniem rejestracji studentów na rok akademicki 2009/10
30 września 2009 r.
3) zaliczenia semestru dyplomowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odpowiadający terminowi składania prac dyplomowych.
§ 3.
Semestr letni dla studentów przyjętych na pierwszy rok niestacjonarnych studiów II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2008/09 trwać będzie
od 7 marca do 20 września 2009 r.
w tym:
1. okresy zajęć szkolnych:
od 7 marca do 8 kwietnia 2009 r.
od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2009 r.
od 4 maja do 28 czerwca 2009 r.
2. letnia sesja egzaminacyjna:
od 29 czerwca do 19 lipca 2009 r.
3. wakacje letnie:
od 20 lipca do 31 sierpnia 2009 r.
4. terminy: przerwy świątecznej, przerwy okolicznościowej, rajdu Politechniki Krakowskiej, jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczenia roku akademickiego 2008/2009, a także zakończenia spraw organizacyjnych związanych z końcem roku akademickiego 2008/09 oraz dokonaniem rejestracji studentów na rok akademicki 2009/10 - jak w § 2.
§ 4.
Terminy składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych przez studentów ostatniego semestru studiów.
1. Ostateczny termin składania prac dyplomowych na studiach kończących się w semestrze zimowym: 31 marca 2009 r.
2. Ostateczny termin składania prac dyplomowych na studiach kończących się w semestrze letnim: 30 września 2009 r.
3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej; z zastrzeżeniem, że do oczekiwania na egzamin dyplomowy nie wlicza się miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień).
§ 5.
Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

1 Semestr zimowy dla studentów studiów niestacjonarnych może rozpoczynać się, na podstawie decyzji Dziekana Wydziału, 20 września 2008 r.

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  15-08-2022