baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  17-08-2008
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  10326
 
Lista wersji:
  17-08-2008 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 20
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 czerwca 2008 r.
znak R.0201-47/08

w sprawie wprowadzenia aktualnego "Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki"


Na podstawie art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Senatu PK z dnia 14 marca 2008 r. zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam aktualny "Regulamin studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Traci moc Zarządzenie nr 20 Rektora PK z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia aktualnego "Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki".
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.
3. Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu podlegają rozpoznaniu wg przepisów dotychczas obowiązujących.

Rektor
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021