baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  27-04-2010
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  77414
 
Lista wersji:
  27-04-2010 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 9
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
znak R.0201-24/10

w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011


Na podstawie § 7 ust. 4 "Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej", stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 20 Rektora PK z dnia 26 czerwca 2008 r., oraz § 2 ust. 4 "Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej", stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 58/o/10/2009 z dnia 23 października 2009 r., zarządzam, co następuje:
§ 1.
Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i rodzajów studiów, z wyjątkiem studentów ostatniego semestru studiów, trwać będzie:
od 1 października 2010 r. do 20 lutego 2011 r.
w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 1 października do 30 października 2010 r.
od 3 listopada do 10 listopada 2010 r.
od 13 listopada do 23 grudnia 2010 r.
od 3 stycznia do 28 stycznia 2011 r.
2. przerwy okolicznościowe:
od 31 października do 2 listopada 2010 r.
od 11 listopada do 12 listopada 2010 r.
3. przerwa świąteczna:
od 24 grudnia 2010 r. do 2 stycznia 2011 r.
4. zimowa sesja egzaminacyjna:
od 29 stycznia do 9 lutego 2011 r.
5. wakacje zimowe:
od 10 lutego do 13 lutego 2011 r.
6. poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna:
od 14 lutego do 20 lutego 2011 r.
7. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia semestru zimowego:
20 lutego 2011 r.
2) składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów na semestr letni:
25 lutego 2011 r.
3) składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów studiów niestacjonarnych na semestr letni:
5 marca 2011 r.
§ 2.
Semestr letni dla studentów i doktorantów wszystkich form i rodzajów studiów, z wyjątkiem studentów ostatniego semestru studiów oraz studentów wymienionych w § 3, trwać będzie:
od 21 lutego do 18 września 2011 r.
w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 21 lutego do 20 kwietnia 2011 r.
od 27 kwietnia do 30 kwietnia 2011 r.
od 4 maja do 17 czerwca 2011 r.
z zastrzeżeniem, iż 15, 16 i 17 czerwca 2011 r. są dniami przeznaczonymi na przeprowadzenie zajęć, które nie odbyły się w semestrze letnim z powodu ogłoszenia przez Rektora PK dni lub godzin wolnych od zajęć dydaktycznych.
2. przerwa świąteczna:
od 21 do 26 kwietnia 2011 r.
3. przerwy okolicznościowe:
od 1 do 3 maja 2011 r.
23 czerwca 2011 r.
4. rajd Politechniki Krakowskiej:
od 30 kwietnia do 3 maja 2011 r.
5. letnia sesja egzaminacyjna:
od 18 czerwca do 10 lipca 2011 r.
6. praktyki programowe dla studentów studiów stacjonarnych (z zastrzeżeniem, iż terminy praktyk nie mogą kolidować z terminami egzaminów w sesji):
od 1 lipca do 18 września 2011 r.
7. wakacje letnie:
od 11 lipca do 31 sierpnia 2011 r.
8. jesienna sesja egzaminacyjna:
od 1 do 18 września 2011 r.
9. ustala się ostateczne terminy:
1) zaliczenia semestru letniego:
18 września 2011 r.
2) składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2011/12:
30 września 2011 r.
§ 3.
Semestr letni dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2010/11 trwać będzie:
od 5 marca do 18 września 2011 r.*
w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 5 marca do 20 kwietnia 2011 r.
od 27 kwietnia do 30 kwietnia 2011 r.
od 4 maja do 28 czerwca 2011 r.
2. letnia sesja egzaminacyjna:
od 29 czerwca do 20 lipca 2011 r.
3. wakacje letnie:
od 21 lipca do 31 sierpnia 2011 r.
4. terminy: przerwy świątecznej, przerw okolicznościowych, rajdu Politechniki Krakowskiej, jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczenia semestru letniego, a także składania w dziekanatach wydziałów indeksów i innych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2011/12 - jak w § 2.
§ 4.
1. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów wyższych podejmują rady wydziałów z zastrzeżeniem, iż planowym terminem ukończenia studiów kończących się w semestrze letnim jest 30 września, a studiów kończących się w semestrze zimowym jest 31 marca.
2. Uchwały rad wydziałów uwzględniają terminy: okresów zajęć dydaktycznych, przerw okolicznościowych i świątecznych, sesji egzaminacyjnych, wakacji oraz terminy składania prac dyplomowych i zaliczania semestrów.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2010 r.

Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski

*na podstawie decyzji dziekana wydziału, organizacja semestru letniego dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2010/11 może być zgodna z § 2.

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023