baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  29-11-2010
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3543
 
Lista wersji:
  29-11-2010 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 34
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 25 listopada 2010 r.
znak R.0201-70/10

w sprawie zgłaszania i rejestrowania konferencji, seminariów,
sympozjów naukowych i naukowo-technicznych oraz ewidencji specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej


§ 1
1. Wprowadza się na Politechnice Krakowskiej Zasady zgłaszania i rejestrowania konferencji, seminariów, sympozjów naukowych i naukowo-technicznych oraz ewidencji specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Traci moc Pismo okólne nr 5 Rektora PK z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zgłaszania i rejestrowania konferencji, seminariów i sympozjów naukowych i naukowo-technicznych.
§ 4
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2010 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024