baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  26-04-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  7856
 
Lista wersji:
  26-04-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 32
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
znak R.0201.38.2023

w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się organizację roku akademickiego 2023/2024 na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

pełniący obowiązki Rektora PK
dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK

Załącznik
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024