baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  29-06-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  122
 
Lista wersji:
  29-06-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 czerwca 2023 r.
nr 50/d/06/2023

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 74/d/06/2020 w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2024/25


Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej nr 74/d/06/2020 z 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2024/25 wiersze w części I i II tabeli otrzymują brzmienie:(lista zmian)
§ 2
Tekst jednolity załącznika do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 74/d/06/2020 z 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2024/25, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023