Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Instrukcja
Statystyka
Redakcja
Podstawa prawna
Menu przedmiotowe

Dokumenty z ostatnich siedmiu dni


Zarządzenie nr 3 z 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 23-01-2020

Polecenie służbowe nr 1 z 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowania BRAVO oraz ALFA-CRP
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 22-01-2020

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia
Opublikowano: 21-01-2020

Senacka Komisja Etyki
Opublikowano: 21-01-2020

Senacka Komisja Statutowa
Opublikowano: 21-01-2020

Senacka Komisja do Spraw Gospodarki, Budżetu i Finansów
Opublikowano: 21-01-2020

Senacka Komisja do Spraw Dydaktyki
Opublikowano: 21-01-2020

Senacka Komisja do Spraw Rozwoju Kadr
Opublikowano: 21-01-2020

Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktorantów
Opublikowano: 21-01-2020

Uczelniana Komisja Stypendialna Doktorantów
Opublikowano: 21-01-2020

Uczelniana Komisja Wyborcza
Opublikowano: 21-01-2020

Rektorska Komisja ds. przyznawania nagród Rektora za utworzenie e-kursów na PK
Opublikowano: 21-01-2020

Rektorska Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie miejsc w systenta PK
Opublikowano: 21-01-2020

Rektorska Komisja ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich
Opublikowano: 21-01-2020

Rektorska Komisja ds. Odznaczeń
Opublikowano: 21-01-2020

Senacka Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich
Opublikowano: 21-01-2020

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów
Opublikowano: 21-01-2020

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów
Opublikowano: 21-01-2020

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
Opublikowano: 21-01-2020

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
Opublikowano: 21-01-2020

Zarządzenie nr 2 z 20 stycznia 2020 r. dotyczące zmian w zarządzeniu w sprawie szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 21-01-2020

Zarządzenie nr 1 z 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 21-01-2020

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta na Wydziale Inżynierii Lądowej
Opublikowano: 16-01-2020

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Inżynierii Lądowej
Opublikowano: 16-01-2020

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-01-2020