Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Instrukcja
Statystyka
Redakcja
Podstawa prawna
Menu przedmiotowe

Dokumenty z ostanich siedmiu dni


Zarządzenie nr 26 z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 27-04-2017

Zarządzenie nr 23 z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 24-04-2017

Zarządzenie nr 24 z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad sporządzania suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 24-04-2017

Zarządzenie nr 25 z 24 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 24-04-2017

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  30-04-2017