Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Instrukcja
Statystyka
Redakcja
Podstawa prawna
Menu przedmiotowe

Dokumenty z ostanich siedmiu dni


Komunikat nr 9 z 25 listopada 2016 r. w sprawie realizacji usług medycyny pracy w 2017 i 2018 roku
Wytworzył: Kanclerz PK
Opublikowano: 29-11-2016

Polecenie służbowe nr 3 z 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w pracach bilansowych za 2016 r.
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 29-11-2016

Komunikat nr 15 z 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 r.
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 29-11-2016

Uchwała nr 97 z 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania odznaczeń Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Senat PK
Opublikowano: 28-11-2016

Uchwała nr 96 z 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Senat PK
Opublikowano: 28-11-2016

Uchwała nr 95 z 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem terenu będącego własnością Politechniki Krakowskiej, położonego w Krakowie-Czyżynach przy al. Jana Pawła II
Wytworzył: Senat PK
Opublikowano: 28-11-2016

Uchwała nr 94 z 23 listopada 2016 r. w sprawie planowanego przeznaczenia środków na finansowanie remontów w 2017 r.
Wytworzył: Senat PK
Opublikowano: 28-11-2016

Uchwała nr 93 z 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2016
Wytworzył: Senat PK
Opublikowano: 28-11-2016

Uchwała nr 92 z 23 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia kierunku studiów ochrona środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska
Wytworzył: Senat PK
Opublikowano: 28-11-2016

Uchwała nr 91 z 23 listopada 2016 r. w sprawie przedstawicieli Samorządu Doktorantów w komisjach dyscyplinarnych
Wytworzył: Senat PK
Opublikowano: 28-11-2016

Uchwała nr 90 z 23 listopada 2016 r. w sprawie przedstawicieli Samorządu Studenckiego w komisjach dyscyplinarnych
Wytworzył: Senat PK
Opublikowano: 28-11-2016

Uchwała nr 89 z 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
Wytworzył: Senat PK
Opublikowano: 28-11-2016

Komunikat nr 14 z 23 listopada 2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 roku oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w grudniu 2016 roku
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 28-11-2016

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  04-12-2016