Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Instrukcja
Statystyka
Redakcja
Podstawa prawna
Menu przedmiotowe

Dokumenty z ostatnich siedmiu dni


Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia
Opublikowano: 18-01-2021

Zarządzenie nr 6 z 18 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów klauzul informacyjnych dla kandydatów na studia, studia podyplomowe, kursy, szkolenia, szkoły letnie, dla osób wnioskujących o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, dla studentów wnioskujących o przyjęcie przez przeniesienie na studia prowadzone na PK, dla studentów i doktorantów wnioskujących o odbywanie studiów częściowych w ramach programu MOSTECH oraz dla osób wnioskujących o wznowienie studiów
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 18-01-2021

Zarządzenie nr 5 z 18 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 18-01-2021

Zarządzenie nr 4 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie zamknięcia platformy e-learningowej ELF
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 18-01-2021

Uchwała nr 1 z 14 stycznia 2021 r. w sprawie wskazania kandydata na przewodniczącego Rady Uczelni
Wytworzył: Rada Uczelni
Opublikowano: 18-01-2021

Senacka Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich
Opublikowano: 15-01-2021

Uchwała nr 1 z 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania dr inż. Aleksandry Burczyk na członka Rady Uczelni
Wytworzył: Senat PK
Opublikowano: 15-01-2021

Komunikat nr 1 z 15 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania Komunikatu nr 13 Rektora PK z dnia 9 listopada 2020 r.
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 15-01-2021

Skład Uczelnianej Komisji ds. Przeglądów Technicznych Obiektów PK
Opublikowano: 15-01-2021

Komunikat nr 2 z 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Komisji ds. przeglądów technicznych obiektów Politechniki Krakowskiej
Wytworzył: Kanclerz PK
Opublikowano: 15-01-2021

Zarządzenie nr 3 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w zasadach podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 15-01-2021

Zarządzenie nr 2 z 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Wytworzył: Rektor PK
Opublikowano: 12-01-2021

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  18-01-2021