Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

19 stycznia 2007
16 marca 2007
20 kwietnia 2007
18 maja 2007
15 czerwca 2007
21 września 2007
26 października 2007
23 listopada 2007
21 grudnia 2007
Politechnika Krakowska
     Prawo uczelniane
          Uchwały Senatu
               Rok 2007

16 marca 2007

Uchwały Senatu PK
przyjęte na posiedzeniu 16 marca 2007

Uchwała nr 8/p/03/2007 z 16 marca 2007 r. w sprawie powołania promotora przewodu w sprawie nadania prof. Günterowi Woznemu tytułu doktora honoris causa PK

Uchwała nr 9/p/03/2007 z 16 marca 2007 r. w sprawie powołania uczelni opiniujących wniosek o nadanie prof. Günterowi Woznemu tytułu doktora honoris causa PK

Uchwała nr 10/p/03/2007 z 16 marca 2007 r. w sprawie opiniowania wniosku Politechniki Świętokrzyskiej o nadanie prof. Herbertowi Osannie tytułu doktora honoris causa

Uchwała nr 11/o/03/2007 z 16 marca 2007 r. w sprawie zmiany w Regulaminie pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne

Uchwała nr 12/f/03/2007 z 16 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu PK dotyczącej rozliczania udziału prac objętych prawem autorskim w ramach wynagrodzenia zasadniczego pracowników PK

Uchwała nr 13/f/03/2007 z 16 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego sprawozdania finansowego PK na 2006 rok

Uchwała nr 14/f/03/2007 z 16 marca 2007 r. w sprawieprzyjęcia założeń do planu rzeczowo-finansowego na rok 2007

Uchwała nr 15/o/03/2007 z 16 marca 2007 r. w sprawie nadania sali nr 302 na WIL imienia Profesora Bronislawa Kopycińskiego

Uchwała nr 16/n/03/2007 z 16 marca 2007 r. w sprawie akceptacji "Planu zamówień na roboty inwestycyjne, budowlane i projektowe Politechniki Krakowskiej"

Uchwała nr 17/o/03/2007 z 16 marca 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Dydaktyki

Uchwała nr 18/o/03/2007 z 16 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Biblioteki PK


Wytworzył: Senat PK
Data publikacji:06-05-2007
Wprowadził:Zbigniew Marszalik
Liczba odwiedzin:4717
Lista wersji:
  06-05-2007 
Wydruk

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019