Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  05-05-2015
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  23735
 
Lista wersji:
  05-05-2015 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 kwietnia 2015 r.
nr 47/d/04/2015

w sprawie Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019