baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  27-12-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1216
 
Lista wersji:
  27-12-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 21 grudnia 2016 r.
nr 102/d/12/2016

w sprawie zmian w Regulaminie pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) postanawia się, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu nr 49/d/06/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej, wprowadza się następującą zmianę:
w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Informacje o wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 2 wydział i Politechnika Krakowska zamieszczają na swoich stronach internetowych.”.
§ 2
Tekst jednolity „Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021