baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  14-09-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  275
 
Lista wersji:
  14-09-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 89
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 9 września 2020 r.
znak R.0201.102.2020

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej


Na podstawie Zarządzenia nr 38 Rektora PK z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych, rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych na Politechnice Krakowskiej zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się do 31 sierpnia 2024 r. Uczelnianą Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1. mgr inż. Bogusław Dzimira – przewodniczący,
2. mgr Milena Mikuta – I zastępca przewodniczącego,
3. mgr Monika Suder – II zastępca przewodniczącego,
4. inż. Tomasz Baranik,
5. mgr inż. Czesław Błąkała,
6. inż. Aleksander Dudek,
7. Anna Mazurek,
8. mgr Marek Piskorz,
9. mgr Dorota Prorok,
10. Małgorzata Skrzypek,
11. mgr inż. Marek Wawok,
12. mgr inż. Genowefa Żądło.
§ 2
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021