Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  04-01-2010
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1005
 
Lista wersji:
  04-01-2010 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 18 grudnia 2009 r.
nr 68/o/12/2009

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK


Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu PK, przyjętego uchwałą nr 32/o/05/2006 z dnia 19 maja 2006 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Senatu PK nr 69/o/12/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz uchwałą Senatu PK nr 58/o/12/2008, Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Regulamin Organizacyjny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-06-2018