Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-07-2010
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3220
 
Lista wersji:
  28-07-2010 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 czerwca 2010 r.
nr 59/o/06/2010

w sprawie regulaminów przyznawania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej nauczycielom akademickim


Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1
Uchwala się Regulamin przyznawania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej nauczycielom akademickim stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwala się Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Traci moc Regulamin przyznawania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej nauczycielom akademickim przyjęty uchwałą nr 28/o/05/2009 z 22 maja 2009.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019