baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  16-03-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1675
 
Lista wersji:
  16-03-2017 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 18
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 14 marca 2017 r.
znak R.0201-22/17

w sprawie zmian w Zasadach finansowania działalności samorządu i uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zasadach finansowania działalności samorządu i uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 30 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 20 września 2010 r. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Środki studenckie ustalane są corocznie przez Senat PK w drodze uchwały określającej zasady finansowania działalności PK na dany rok, w ramach dotacji podmiotowej przyznanej uczelni przez ministerstwo, z następującym przeznaczeniem:
1) 90% kwoty na działalność samorządu i organizacji studenckich,
2) 10% kwoty na działalność samorządu i organizacji doktorantów”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024