baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  05-03-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3759
 
Lista wersji:
  05-03-2020 
WydrukPowrót
Zmiany:
Zarządzenie 71 z 2020 r.
Zarządzenie 21 z 2021 r.
Zarządzenie 125 z 2021 r.
Zarządzenie 29 z 2022 r.
Zarządzenie 103 z 2022 r.
Zarządzenie 66 z 2023 r.
Zarządzenie 79 z 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 19
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 4 marca 2020 r.
znak R.0201.25.2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz na podstawie art. 772 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 31 Rektora PK z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024