baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Kanclerz PK
 
Data publikacji:
  23-10-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2258
 
Lista wersji:
  23-10-2020 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 5
Kanclerza Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 23 października 2020 r.
znak DA3.022.5.2020

w sprawie Procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK


§ 1
Wprowadzam, Procedurę zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK, stanowiącą załącznik do niniejszego komunikatu.
§ 2
1. Traci moc Komunikat nr 2 Kanclerza PK z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie procedury postępowania w przypadku zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzonego na terenie Politechniki Krakowskiej.
2. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
mgr inż. Leszek Bednarz

Procedura zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Załącznik 1 do procedury
Załącznik 2 do procedury
Załącznik 3 do procedury

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-03-2023