baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  26-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  202
 
Lista wersji:
  26-10-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 114
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 25 paźdizernika 2021 r.
znak R.0201.126.2021

w sprawie wprowadzenia procedury w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia


Na podstawie § 9 ust. 4 załącznika do Zarządzenia nr 2 Rektora PK z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Krakowskiej, z poźn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1
W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wprowadza się „Procedurę tworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Treść procedury wraz z załącznikami w wersji umożliwiającej edycję publikowana jest również w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w dziale tematycznym „System jakości”.
§ 3
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021