baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  18-02-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1930
 
Lista wersji:
  18-02-2022 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 15
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 18 lutego 2022 r.
znak R.0201.19.2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021, poz 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin antyplagiatowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wprowadza się Procedurę weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się:
1) wzór deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2) wzór oświadczenia o zmianach w temacie pracy dyplomowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
3) wzór oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
4) wzór oświadczenia promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
5) wzór wniosku o założenie konta w systemie eHMS dla osób spoza PK na potrzeby ASAP, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Treść procedury publikowana jest również w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w dziale tematycznym „System jakości”.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 113 Rektora PK z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024