baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  08-04-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  998
 
Lista wersji:
  08-04-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 30
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
R.0201.39.2022

w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji Programu Erasmus+ w zakresie mobilności studenckiej, dydaktycznej oraz szkoleniowej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasad realizacji Programu Erasmus+ w zakresie mobilności studenckiej, dydaktycznej oraz szkoleniowej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 1 Rektora PK z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wymiany studenckiej w ramach Programu Erasmus.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż.arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik
Załącznik nr 1 do zasad
Załącznik nr 2 do zasad
Załącznik nr 3 do zasad
Załącznik nr 4 do zasad
Załącznik nr 5 do zasad
Załącznik nr 6 do zasad
Załącznik nr 7 do zasad
Załącznik nr 8 do zasad

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024