baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  31-07-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  393
 
Lista wersji:
  31-07-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 61
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 31 lipca 2023 r.
znak R.0201.70.2023

w sprawie wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się „Wytyczne w zakresie zasad opracowywania programów studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Traci moc Zarządzenie nr 100 Rektora PK z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów studiów podyplomowych, z późn. zm.
2. Podział kompetencyjny właściwych organów uprawnionych do zatwierdzania programów studiów podyplomowych, wskazanych w § 73 ust. 2 Statutu PK, obowiązuje od 1 lipca 2023 r.
3. Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania i uchwalenia programu studiów podyplomowych określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia będą stosowane od 1 października 2023 r.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy programów studiów podyplomowych uchwalanych lub zmienianych od 1 października 2023 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Załącznik
Załącznik nr 1 do wytycznych
Załącznik nr 2 do wytycznych
Załącznik nr 3 do wytycznych

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024