baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  04-10-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  4405
 
Lista wersji:
  04-10-2013 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 53
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 października 2013 r.
znak R.0201-64/13

w sprawie wprowadzenia procedur
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia


Na podstawie § 9 ust. 4 załącznika do Zarządzenia nr 2 Rektora PK z dnia 4 lutego 2013 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadza się następujące procedury:
1. Procedurę organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Procedurę kontroli i modyfikacji liczby punktów ECTS, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Procedurę kontroli weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Procedurę kontroli archiwizacji dokumentacji stopnia osiągnięcia efektów kształcenia, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Treść procedur publikowana jest również pod adresem www.krk.pk.edu.pl.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023