Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Senat Politechniki Krakowskiej
Rektor PK
Prorektorzy
Dziekani
Kanclerz
Kwestor
Politechnika Krakowska
     Władze PK

Dziekani

Dziekan Wydziału Architektury
Dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki
Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
Dziekan Wydziału Mechaniczny
bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019