Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Senat Politechniki Krakowskiej
Rektor PK
Prorektorzy
Dziekani
Kanclerz
Kwestor
Politechnika Krakowska
     Władze PK

Senat Politechniki Krakowskiej

SKŁAD SENATU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2016-2020

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz TATARA
dr hab. inż. Marek STANUSZEK
dr hab. inż. Jerzy ZAJĄC, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej BIAŁKIEWICZ

Dziekani:
prof. dr hab. inż. arch. Jacek GYURKOVICH – WA
dr hab. Andrzej WOSZCZYNA, prof. PK – WFMiI
prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO – WIEiK
dr hab. inż. Andrzej SZARATA, prof. PK – WIL
dr hab. inż. Stanisław RYBICKI – WIŚ
prof. dr hab. inż. Dariusz BOGDAŁ – WIiTCh
prof. dr hab. inż. Jerzy SŁADEK – WM

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
dr hab. inż. arch. Anna FRANTA, prof. PK (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz KUŚNIERZ (WA)
dr hab. inż. arch. Agata ZACHARIASZ, prof. PK (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Maciej ZŁOWODZKI (WA)
prof. dr hab. Stanisław DROŻDŻ (WFMiI)
dr hab. Jacek JAŚTAL (WFMiI)
prof. dr hab. Zbisław TABOR (WFMiI)
dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI, prof. PK (WIEiK)
prof. dr hab. inż. Stanisław GACA (WIL)
dr hab. inż. Jerzy PAMIN, prof. PK (WIL)
prof. dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA (WIL)
prof. dr hab. inż. Stanisław KANDEFER (WIŚ)
dr hab. inż. Michał ZIELINA, prof. PK (WIŚ)
dr hab. inż. Roman POPIELARZ, prof. PK (WIiTCh)
dr hab. inż. Zbigniew WZOREK, prof. PK (WIiTCh)
dr hab. inż. Marek BRZEŻAŃSKI, prof. PK (WM)
prof. dr hab. inż. Piotr CYKLIS (WM)
prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK (WM)
prof. dr hab. inż. Błażej SKOCZEŃ (WM)
dr hab. inż. Bohdan WĘGLOWSKI, prof. PK (WM)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr inż. arch. Janusz BARNAŚ (WA)
dr inż. arch. Przemysław BIGAJ (WA)
dr Mariusz JUŻYNIEC (WFMiI)
dr inż. Maciej SUŁOWICZ (WIEiK)
mgr inż. Mirosław BORYCZKO (WIL)
dr inż. Dorota KRAM (WIL)
dr inż. Piotr GRYGLASZEWSKI (WIŚ)
dr inż. Otmar VOGT (WIiTCh)
dr inż. Wiesław CICHOCKI (WM)
dr inż. Dariusz MIERZWIŃSKI (WM)
dr hab. inż. Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK (WM)
dr Marian PIEKARSKI (jedn. pozawydziałowe)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
mgr Leszek HACUŚ
mgr Dorota MAJEWSKA
mgr Lidia PONANTA

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Krzysztof NERING

Przedstawiciele samorządu studentów:
Michał BUSZTA
Karolina ĆWIEK
Patryk DĘBSKI
Ewelina GOLONKA
inż. Szymon JASIŃSKI
inż. Michał KOSTRZEWA
Krzysztof KUSAK
Katarzyna OLENDER
Zuzanna PINIAŚ
inż. Krzysztof PSZCZÓŁKA
Gabriela ŚWIATOWIEC

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK - Rektor PK w kadencji 2008-2016
prof. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI – Rektor PK w kadencji 2002-2005
prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA – Rektor PK w kadencji 1996-2002
prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ – Rektor PK w kadencji 1990-1996
prof. dr hab. inż. arch. Stanisław JUCHNOWICZ – Przew. Konwentu Seniorów PK
mgr inż. Leszek BEDNARZ – Kanclerz
mgr Małgorzata KUROWSKA – Kwestor
mgr Marek GÓRSKI – Dyrektor BPK
mgr inż. Anna KUFEL – Przed. URSD
Jakub KURANDA – Przew. Rady Osiedla
dr inż. Adam TABOR – Przed. RU ZNP
dr inż. Jacek WOJS – Przed. NSZZ „Solidarność”
mgr Izabela PALUCH – Przed. Stowarzyszenia Wychowanków PK


Data publikacji:13-09-2019
Wprowadził:Zbigniew Marszalik
Liczba odwiedzin:63217
Lista wersji:
  13-09-2019 
  29-11-2018
  17-10-2018
  11-05-2018
  12-03-2018
  24-01-2017
  01-09-2016
  05-05-2016
  10-12-2015
  17-02-2015
  28-11-2014
  23-10-2014
  12-09-2014
  09-07-2014
  13-12-2013
  07-09-2013
  17-03-2013
  01-09-2012
  01-02-2012
  29-12-2011
  12-10-2011
  21-12-2010
  28-06-2010
  18-05-2010
  14-01-2010
  07-04-2009
  19-12-2008
  31-08-2008
  11-04-2008
  10-02-2007
  13-09-2006
  03-03-2006
  08-12-2005
  04-10-2005
  01-09-2005
  05-01-2005
  17-11-2004
  27-02-2004
Wydruk

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  21-09-2019