Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Statut PK
Kodeks Etyczny
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Pisma okólne Rektora
Decyzje, polecenia i komunikaty Rektora
Pisma okólne, decyzje i komunikaty Kanclerza
Zarządzenia Rektora wydane przed 1 września 2005 r.
Politechnika Krakowska
     Prawo uczelniane

Statut PK


Statut Politechniki Krakowskiej - wersja z 25 października 2017 r.

Zmiany statutu:
Uchwała Senatu PK nr 89/o/12/2012
Uchwała Senatu PK nr 12/o/02/2013
Uchwała Senatu PK nr 27/o/04/2013
Uchwała Senatu PK nr 61/o/09/2013
Uchwała Senatu PK nr 70/o/10/2013
Uchwała Senatu PK nr 14/o/02/2014
Uchwała Senatu PK nr 62/o/09/2014
Uchwała Senatu PK nr 41/o/03/2015
Uchwała Senatu PK nr 50/o/04/2015
Uchwała Senatu PK nr 8/o/01/2016
Uchwała Senatu PK nr 20/o/02/2016
Uchwała Senatu PK nr 96/o/11/2016
Uchwała Senatu PK nr 48/o/05/2017
Uchwała Senatu PK nr 93/o/10/2017

Data publikacji:25-10-2017
Wprowadził:Zbigniew Marszalik
Liczba odwiedzin:47371
Lista wersji:
  25-10-2017 
  26-05-2017
  20-12-2011
  09-12-2010
  04-09-2006
  22-12-2005
  15-05-2005
  11-06-2004
  04-04-2004
Wydruk

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019