Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Statut PK
Kodeks Etyczny
Uchwały Senatu
Uchwały Rady Uczelni
Zarządzenia Rektora
Pisma okólne Rektora
Decyzje, polecenia i komunikaty Rektora
Pisma okólne, decyzje i komunikaty Kanclerza
Zarządzenia Rektora wydane przed 1 września 2005 r.
Politechnika Krakowska
     Prawo uczelniane

Pisma okólne, decyzje i komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 3 z 20 marca 2019 r. w sprawie zakupu biletów lotniczych dla pracowników, studentów, doktorantów oraz gości na trasach zagranicznych
Opublikowano: 21-03-2019

Komunikat nr 2 z 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeglądów technicznych obiektów Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 11-01-2019

Komunikat nr 1 z 9 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczenia konferencyjnego w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej (W-1)
Opublikowano: 10-01-2019

Komunikat nr 6 z 18 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji usług medycyny pracy w 2019 i 2020 roku
Opublikowano: 19-12-2018

Komunikat nr 5 z 3 grudnia 2018 r. w sprawie identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 05-12-2018

Komunikat nr 4 z 21 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania planów zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2019
Opublikowano: 21-11-2018

Komunikat nr 3 z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie realizowania wpłat i wypłat gotówkowych w związku z likwidacją Kasy
Opublikowano: 30-08-2018

Komunikat nr 2 z 11 lipca 2018 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego zainstalowanego na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 16-07-2018

Komunikat nr 1 z 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany komunikatu dotyczącego realizacji usług w zakresie medycyny pracy w 2017 i 2018 roku
Opublikowano: 13-06-2018

Komunikat nr 4 z 25 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do odbioru korespondencji z Dziennika Podawczego
Opublikowano: 27-09-2017

Komunikat nr 3 z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Dział Poligrafii na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 25-08-2017

Komunikat nr 2 z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingu rowerowego na terenie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Opublikowano: 04-05-2017

Komunikat nr 1 z 30 stycznia 2017 r. w sprawie zamknięcia przychodni Scanmed S.A przy ul. Szlak 42 w okresie od 28 kwietnia do 31 października 2017 r.
Opublikowano: 01-02-2017

Komunikat nr 11 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany sposobu dostaw artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 20-12-2016

Komunikat nr 10 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Krakowskich Kart Miejskich na PK
Opublikowano: 20-12-2016

Komunikat nr 9 z 25 listopada 2016 r. w sprawie realizacji usług medycyny pracy w 2017 i 2018 roku
Opublikowano: 29-11-2016

Komunikat nr 8 z 7 listopada 2016 r. w sprawie identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 07-11-2016

Komunikat nr 7 z 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeglądów technicznych obiektów Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 13-09-2016

Komunikat nr 6 z 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
Opublikowano: 21-07-2016

Komunikat nr 5 z 11 lipca 2016 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 14-07-2016

Komunikat nr 4 z 21 czerwca 2016 r. w sprawie druku dyplomów ukończenia studiów w okresie letnim 2016 r.
Opublikowano: 22-06-2016

Komunikat nr 3 z 15 czerwca 2016 r. w sprawie ograniczenia korzystania z parkingów Politechniki Krakowskiej w związku z organizowanymi Światowymi Dniami Młodzieży
Opublikowano: 16-06-2016

Komunikat nr 2 z 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany sposobu dostaw artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 13-05-2016

Komunikat nr 1 z 2 lutego 2016 r. w sprawie wyborów w obwodzie wyborczym OW-2
Opublikowano: 02-02-2016

Komunikat nr 7 z 26 października 2015 r. w sprawie cennika usług transportowych samochodów służbowych Działu Zaopatrzenia Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 27-10-2015

Komunikat nr 6 z 30 września 2015 r. w sprawie zmiany sposobu informowania pracowników Politechniki Krakowskiej o wynagrodzeniu
Opublikowano: 01-10-2015

Komunikat nr 5 z 7 września 2015 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 08-09-2015

Komunikat nr 3 z 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany komunikatu dotyczącego realizacji usług w zakresie medycyny pracy w 2015 i 2016 roku
Opublikowano: 07-05-2015

Komunikat nr 2 z 4 maja 2015 r. w sprawie zamknięcia parkingu przy ul. Warszawskiej 24 w związku z obchodami Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 06-05-2015

Komunikat nr 1 z 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany komunikatu dotyczącego realizacji usług w zakresie medycyny pracy w 2015 i 2016 roku
Opublikowano: 13-04-2015

Komunikat nr 5 z 9 grudnia 2014 r. w sprawie realizacji usług medycyny pracy w 2015 i 2016 roku
Opublikowano: 18-12-2014

Komunikat nr 4 z 1 grudnia 2014 r. w sprawie zamknięcia uczelni w okresie świątecznym
Opublikowano: 01-12-2014

Komunikat nr 3 z 18 czerwca 2014 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 11-07-2014

Komunikat nr 2 z 29 maja 2014 r. w sprawie identyfikatorów pojazdów mechanicznych uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 02-06-2014

Komunikat nr 1 z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie identyfikatorów pojazdów mechanicznych uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 30-04-2014

Komunikat nr 4 z 6 grudnia 2013 r. w sprawie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 06-12-2013

Komunikat nr 3 z 27 czerwca 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 30-06-2013

Komunikat nr 2 z 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany komunikatu dotyczącego realizacji usług w zakresie medycyny pracy w 2013 i 2014 roku
Opublikowano: 19-06-2013

Komunikat nr 1 z 2 stycznia 2013 r. w sprawie realizacji usług w zakresie medycyny pracy w 2013 i 2014 roku
Opublikowano: 03-01-2013

Komunikat nr 5 z 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Dział Poligrafii na Politechnice Krakowskiej
Opublikowano: 25-10-2012

Komunikat nr 4 z 12 czerwca 2012 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 12-06-2012

Komunikat nr 3 z 6 marca 2012 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) usług organizowania konferencji, seminariów oraz sympozjów naukowych i naukowo-technicznych
Opublikowano: 08-03-2012

Komunikat nr 2 z 8 lutego 2012 r. w sprawie wyborów w Obwodzie Wyborczym OW-2
Opublikowano: 11-02-2012

Komunikat nr 1 z 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany w Komunikacie Nr 5 Kanclerza PK z dnia 27 grudnia 2011 r.
Opublikowano: 11-01-2012

Komunikat nr 5 z 27 grudnia 2011 r. w sprawie identyfikatorów samochodowych
Opublikowano: 27-12-2011

Komunikat nr 4 z 1 grudnia 2011 r. w sprawie stawki podstawowej ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej
Opublikowano: 02-12-2011

Komunikat nr 3 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 29-06-2011

Komunikat nr 2 z 16 marca 2011 r. w sprawie zlecania zamówień na usługi poligraficzne przez jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 21-03-2011

Komunikat nr 1 z 5 stycznia 2011 r. w sprawie realizacji usług, w zakresie medycyny pracy w 2011 i 2012 roku
Opublikowano: 05-01-2011

Decyzja nr 2 z 8 grudnia 2010 r. cennik opłat za korzystanie z pokoi gościnnych w hali sportowej przy ul. Kamiennej 17, obowiązujący od dnia 1 grudnia 2010 r.
Opublikowano: 10-12-2010

Decyzja nr 1 z 8 lipca 2010 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 12-07-2010

Komunikat nr 2 z 12 marca 2010 r. w sprawie zlecania zamówień na usługi poligraficzne przez jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 21-03-2010

Komunikat nr 1 z 15 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji usług w zakresie medycyny pracy w 2010 r.
Opublikowano: 25-01-2010

Decyzja nr 3 z 16 grudnia 2009 r. w sprawie identyfikatorów samochodowych
Opublikowano: 18-12-2009

Decyzja nr 2 z 12 sierpnia 2009 r. - Cennik opłat za wynajem ogólnodostępnych sal konferencyjnych obowiązujący od dnia 1 września 2009 r.
Opublikowano: 23-08-2009

Decyzja nr 1 z 30 czerwca 2009 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 02-07-2009

Komunikat nr 2 z 13 lutego 2009 r. w sprawie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług
Opublikowano: 16-02-2009

Komunikat nr 1 z 15 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji usług w zakresie medycyny pracy w roku 2009
Opublikowano: 25-01-2009

Decyzja nr 3 z 18 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem sal konferencyjnych
Opublikowano: 18-09-2008

Decyzja nr 2 z 20 sierpnia 2008 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej
Opublikowano: 20-08-2008

Komunikat nr 1 z 11 stycznia 2008 r. w sprawie zlecania zamówień na usługi poligraficzne przez jednostki organizacyjne PK
Opublikowano: 17-01-2008

Decyzja nr 2 z 5 grudnia 2007 r. w sprawie identyfikatorów samochodowych
Opublikowano: 11-01-2008

Pismo okólne nr 2 z 12 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad korzystania z gabinetu odnowy biologicznej
Opublikowano: 17-05-2006

Pismo okólne nr 1 z 22 marca 2006 r. w sprawie wydzielenia gabinetu odnowy biologicznej
Opublikowano: 30-03-2006

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019