baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2008-2012

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
    prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
    prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR
    prof. dr hab. inż. Dariusz BOGDAŁ
    prof. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
    prof. dr hab. inż. Leszek MIKULSKI

Dziekani:
    prof. dr hab. inż. arch. Dariusz KOZŁOWSKI - WA
    dr hab. Marek STANUSZEK, prof. PK - WFMiIS
    dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI, prof. PK - WIEiK
    prof. dr hab. inż. Zygmunt KOWALSKI - WIiTCh
    dr hab.inż. Tadeusz TATARA, prof. PK - WIL
    prof. dr hab. inż. Leszek WOJNAR - WM
    prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK - WIŚ

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
    prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BÖHM (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Maria MISIĄGIEWICZ (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA (WA)
    dr hab. Teresa WINIARSKA prof. PK (WFMiIS)
    prof. dr hab. Włodzimierz WÓJCIK (WFMiIS)
    prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO (WIEiK)
    prof. dr hab. inż. Tadeusz SOBCZYK (WIEiK)
    dr hab. inż. Andrzej LASZUK prof. PK (WIiTCh)
    dr hab. inż. Andrzej WŁODARCZYK, prof. PK (WIiTCh)
    prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI (WIL)
    dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA, prof. PK (WIL)
    prof. dr hab.inż. Jacek ŚLIWIŃSKI (WIL)
    dr hab. Krzysztof KNAPIK, prof. PK (WIŚ)
    dr hab. Stanisław WĘGLARCZYK, prof. PK (WIŚ)
    prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK (WM)
    dr hab. inż. Stanisław ŁOPATA, prof. PK (WM)
    dr hab. inż. Rafał PALEJ, prof. PK (WM)
    prof. dr hab. inż. Krzysztof SZUWALSKI (WM)
    prof. dr hab. inż. Wojciech ZALEWSKI (WM)
    dr hab. inż. Wojciech ZĘBALA, prof. PK (WM)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
    dr inż. arch. Janusz BARNAŚ (WA)
    dr inż. arch. Magdalena KOZIEŃ-WOŹNIAK (WA)
    dr Wacław PIELICHOWSKI (WFMiIS)
    dr inż. Witold MAZGAJ (WIEiK)
    dr inż. Jolanta POLACZEK (WIiTCh)
    mgr inż. Mirosław BORYCZKO (WIL)
    dr inż. Teresa ZYCH (WIL)
    dr inż. Piotr GRYGLASZEWSKI (WIŚ)
    dr Zbigniew ŚLUSARCZYK (WIŚ)
    dr inż. Jan BIELSKI (WM)
    dr inż. Andrzej SOBCZYK (WM)
    mgr Barbara GRABACKA-PIETRUSZKA (jedn. międz.)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
    mgr Anna PAWLIK
    mgr Lidia PONANTA
    inż. Jacek PRZĘDZIK

Przedstawiciel doktorantów:
    mgr inż. Marek SZLACHTA

Przedstawiciele samorządu studentów:
    Jadwiga BĘTKOWSKA
    Anna GAŁKA
    Tomasz HAZIAK
    Rafał JUDASZ
    Katarzyna KASA
    Ilona KISIELEWSKA
    Daniel KOSTRZEWA
    Agnieszka SZYNDLER
    Sławomir OLEJNIK
    Kinga PODBIERA
    Witold PODGÓRSKI

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
    prof. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI – Rektor PK w kadencji 2002-2005
    prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA – Rektor PK w kadencji 1996-2002
    prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ – Rektor PK w kadencji 1990-1996
    prof. dr hab. inż. arch. Stanisław JUCHNOWICZ – Przew. Konwentu Seniorów PK
    inż. Lucjan TABAKA – Kanclerz
    mgr Małgorzata KUROWSKA – Kwestor
    mgr Marek GÓRSKI – Dyrektor BPK
    mgr Jadwiga WIDZISZEWSKA – Dyrektor CTT
    mgr inż. Paweł KOS – Przed. Sam. Dr.
    Maciej KOPEĆ – Przed. Sam. Stud.
    Maciej ŚLÓSARZ – Przew. Rady Osiedla DS
    dr inż. Adam TABOR – Przed. Rady Ucz. ZNP
    dr inż. Janusz ZAJĘCKI – Przed. NSZZ „Solidarność”
    mgr inż. Jerzy MALEC – Przed. Stow. Wych. PK

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024