baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2008-2012

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
    prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
    prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR
    prof. dr hab. inż. Dariusz BOGDAŁ
    prof. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
    prof. dr hab. inż. Leszek MIKULSKI

Dziekani:
    prof. dr hab. inż. arch. Dariusz KOZŁOWSKI - WA
    dr hab. Marek STANUSZEK - WFMiIS
    dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI, prof. PK - WIEiK
    prof. dr hab. inż. Zygmunt KOWALSKI - WIiTCh
    dr hab.inż. Tadeusz TATARA, prof. PK - WIL
    prof. dr hab. inż. Leszek WOJNAR - WM
    prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK - WIŚ

Przedstawiciele profesorów idoktorów habilitowanych:
    prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BÖHM (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Maria MISIĄGIEWICZ (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA (WA)
    dr hab. Teresa WINIARSKA prof. PK (WFMiIS)
    prof. dr hab. Włodzimierz WÓJCIK (WFMiIS)
    prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO (WIEiK)
    prof. dr hab. inż. Tadeusz SOBCZYK (WIEiK)
    dr hab. inż. Andrzej LASZUK prof. PK (WIiTCh)
    dr hab. inż. Andrzej WŁODARCZYK, prof. PK (WIiTCh)
    prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI (WIL)
    dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA, prof. PK (WIL)
    prof. dr hab.inż. Jacek ŚLIWIŃSKI (WIL)
    dr hab. Krzysztof KNAPIK, prof. PK (WIŚ)
    dr hab. Stanisław WĘGLARCZYK, prof. PK (WIŚ)
    prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK (WM)
    dr hab. inż. Stanisław ŁOPATA, prof. PK (WM)
    dr hab. inż. Rafał PALEJ, prof. PK (WM)
    prof. dr hab. inż. Krzysztof SZUWALSKI (WM)
    prof. dr hab. inż. Wojciech ZALEWSKI (WM)
    dr hab. inż. Wojciech ZĘBALA, prof. PK (WM)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
    dr inż. arch. Janusz BARNAŚ (WA)
    dr inż. arch. Magdalena KOZIEŃ-WOŹNIAK (WA)
    dr Wacław PIELICHOWSKI (WFMiIS)
    dr inż. Witold MAZGAJ (WIEiK)
    dr inż. Jolanta POLACZEK (WIiTCh)
    mgr inż. Mirosław BORYCZKO (WIL)
    dr inż. Teresa ZYCH (WIL)
    dr inż. Piotr GRYGLASZEWSKI (WIŚ)
    dr Zbigniew ŚLUSARCZYK (WIŚ)
    dr inż. Jan BIELSKI (WM)
    dr inż. Andrzej SOBCZYK (WM)
    mgr Barbara GRABACKA-PIETRUSZKA (jedn. międz.)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
    mgr Anna PAWLIK
    mgr Lidia PONANTA
    inż. Jacek PRZĘDZIK

Przedstawiciel doktorantów:
    mgr inż. Paweł KOS

Przedstawiciele samorządu studentów:
    Tomasz HAZIAK
    Michał JANIKOWSKI
    Andrzej MLECZKO
    Wojciech MRÓZ
    Sławomir OLEJNIK
    Albert OPOKA
    Krzysztof SABIK
    Patryk SAMBORSKI
    Marcin SERAFIN
    Marcin STYRNA
    Magdalena SZYMAŃSKA

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
    prof. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI – Rektor PK w kadencji 2002-2005
    prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA – Rektor PK w kadencji 1996-2002
    prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ – Rektor PK w kadencji 1990-1996
    prof. dr hab. inż. arch. Stanisław JUCHNOWICZ – Przew. Konwentu Seniorów PK
    inż. Lucjan TABAKA – Kanclerz
    mgr Małgorzata KUROWSKA – Kwestor
    mgr Marek GÓRSKI – Dyrektor BPK
    mgr Jadwiga WIDZISZEWSKA – Dyrektor CTT
    mgr inż. Szymon HERNIK – Przed. Sam. Dr.
    Przed. Sam. Stud.
    Maciej ŚLÓSARZ – Przew. Rady Osiedla DS
    dr inż. Adam TABOR – Przed. Rady Ucz. ZNP
    dr inż. Janusz ZAJĘCKI – Przed. NSZZ „Solidarność”
    mgr inż. Jerzy MALEC – Przed. Stow. Wych. PK

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024