baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2020-2024

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Członkowie Senatu

Przedstawiciele nauczycieli akademickich będących profesorami i profesorami uczelni
dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich (WA)
dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK (WA)
dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK (WA)
dr hab. inż. arch. Krystyna Romaniak, prof. PK (WA)
dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK (WIiT)
dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK (WIEiK)
dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (WIL)
dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK (WIL)
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK (WIL)
dr hab. Sebastian Kubis, prof. PK (WIMiF)
dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK (WIŚiE)
dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK (WIŚiE)
prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak (WIiTCh)
dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK (WIiTCh)
prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek (WM)
prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis (WM)
prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec (WM)
dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK (WM)
dr hab. Joanna Żyra, prof. PK (jednostki pozawydziałowe)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr inż. arch. Bogdan Siedlecki (WA)
dr Mariusz Jużyniec (WIiT)
dr inż. Zbigniew Pilch (WIEiK)
dr inż. Dorota Kram (WIL)
dr inż. Izabela Tylek (WIL)
dr inż. Marek Nykiel (WIMiF)
dr inż. Marta Cebulska (WIŚiE)
dr inż. Otmar Vogt (WIiTCh)
dr inż. Krzysztof Krupa (WM)
mgr Magdalena Cora (jednostki pozawydziałowe)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Bogusław Dzimira
mgr inż. arch. Tomasz Malec

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Maciej Paluch

Przedstawiciele samorządu studentów:
Aleksandra Dębska
Anna Krzywoń
Krzysztof Kusak
Jakub Sitko
Aleksandra Trela
Marta Tyrka
inż. Miłosz Worwa

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał – Prorektor ds. nauki
dr inż. Marek Bauer – Prorektor ds. studenckich
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK – Prorektor ds. ogólnych
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK – Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich – dziekan WA
dr inż. Jerzy R. Jaworowski – dziekan WIiT
prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło – dziekan WIEiK
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – dziekan WIL
dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK – dziekan WIMiF
dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK – dziekan WIŚiE
dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK – dziekan WIiTCh
prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek – dziekan WM
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK – Dyrektor Szkoły Doktorskiej PK
mgr inż. Leszek Bednarz – Kanclerz
mgr Małgorzata Kurowska – Kwestor
mgr inż. Wiktoria Tomal – Przed. URSD
mgr inż. Krzysztof Pszczółka – Przed. PSS
mgr inż. Witold Trzaska – Przed. RU ZNP
dr inż. Jacek Wojs – Przed. NSZZ „Solidarność”
prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski – Rektor PK w kadencji 2002-2005
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga – Rektor PK w kadencjach 1996-2002
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Rektor PK w kadencjach 2008-2016
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik – Rektor PK w kadencji 2005-2008
prof. dr hab. inż. Jan Kazior – Rektor PK w kadencji 2016-2020
prof. zw. dr hab. Józef Nizioł – Rektor PK w kadencjach 1990-1996
mgr Marek Górski – Dyrektor BPK
mgr Izabela Paluch – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK
mgr inż. Stefan Życzkowski – Przew. Rady Uczelni

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024